Alumni

Name Time in NCEL Current Position
Qian Ma PhD, 08/2012 - 02/2017, Postdoc, 03/2017 - 05/2018 Northeastern University (Postdoc)
Haoran Yu PhD, 08/2012 - 08/2016, Postdoc, 09/2017 - 02/2018 Northwestern University (Postdoc)
Changkun Jiang PhD, 08/2012 - 08/2017 The Chinese University of Hong Kong (Postdoc)
Junlin Yu PhD, 08/2012 - 08/2017 Huawei, Shenzhen
Hao Wang PhD, 08/2011 - 07/2016 University of Washington (Postdoc)
Yuan Luo PhD, 08/2011 - 07/2015; Postdoc, 08/2015 - 04/2017 Imperial College London (Research Fellow)
Lin Gao Postdoc, 08/2010 - 07/2015 Harbin Institute of Technology - Shenzhen (Associate Professor)
Quansheng Guan Postdoc, 02/2012 - 02/2013 South China University of Technology (Full Professor)
Liqun Fu PhD, 08/2007 - 04/2011; Postdoc, 05/2011 - 07/2013 Xiamen University (Full Professor)
Lingjie Duan PhD, 08/2008 - 07/2012 Singapore University of Technology and Design (Assistant Professor)
Xu Chen PhD, 08/2008 - 07/2012 Sun Yat-Sen University (Full Professor)
Shuqin Li PhD, 08/2007 - 07/2012 Bell Labs, Shanghai
Janice Law PhD, 08/2007 - 07/2012 Smartone Vodafone, Hong Kong
Fen Hou Postdoc, 08/2009 - 02/2011 University of Macau (Assistant Professor)
Guoseng Feng MPhil, 08/2009 - 08/2011 China Construction Bank Hong Kong
Erica Leung MPhil, 08/2009 - 08/2011 JP Morgan, Hong Kong
Scotty Leung MPhil, 08/2008 - 11/2011 Microsoft, Hong Kong
Junhua Zhu Postdoc, 03/2009 - 12/2009 Huawei, Hangzhou